Crèdits

Fet per:
- Jan Castel Puig
- Maria Carrera Bach

Curs:
2016/2017

CFGS Animació 2D, 3D, Jocs i Entorns
Interactius

M06UF4 programació d'elements
Interactius

TEKNÓS